عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش سوم)

عکاس روس که در زمینه ثبت تصاویر خیابانی به طور حرفه ای فعالیت دارد، مجموعه ای را منتشر کرده که در ادامه بخش سومش را مشاهده می کنید…

موبنا – الکساندر پتروسیان این مجموعه را ثبت کرده است. در توضیح ویژگی یک عکاس خیابانی باید گفت: همواره لازم است تا دائم دوربین بخشی از بدن عکاس باشد زیرا هیچ تصور قبلی از سوژه مورد نظر خود ندارد و هر لحظه ممکن است آن تصویر ناب مقابلش قرار بگیرد.

این نوع عکاسی یکی از جالب ترین و در عین حال سخت ترین ها محسوب می شود.

 

عکاسی خیابانی در روسیه

نوشته های مشابه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

عکاسی خیابانی در روسیه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا