عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاس روس که در زمینه ثبت تصاویر خیابانی به طور حرفه ای فعالیت دارد، مجموعه ای را منتشر کرده که در ادامه بخش اولش را مشاهده می کنید…

موبنا – الکساندر پتروسیان این مجموعه را ثبت کرده است. در توضیح ویژگی یک عکاس خیابانی باید گفت: همواره لازم است تا دائم دوربین بخشی از بدن عکاس باشد زیرا هیچ تصور قبلی از سوژه مورد نظر خود ندارد و هر لحظه ممکن است آن تصویر ناب مقابلش قرار بگیرد. این نوع عکاسی یکی از جالب ترین و در عین حال سخت ترین ها محسوب می شود.

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

عکاسی خیابانی در روسیه : مردم، حیوانات و سوژه های جالب! (بخش اول)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا