اجکت خلبان از هواپیمای در حال سقوط/ ۱۹۶۲

احتمال زنده ماندن خلبان در این تصویر بسیار کم به نظر می رسد!

جیب‌نیوز – این تصویر را می توان جز خاص ترین رویدادهای عکاسی دانست که احتمال ثبت مورد مشابه آن بسیار اندک است.

اجکت خلبان از هواپیمای در حال سقوط/ ۱۹۶۲

دکمه بازگشت به بالا