قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال ۲۰۲۳ (+عکس)

وب سایت گلوبال فایر پاور فهرست قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده است…

موبنا – وب سایت گلوبال فایر پاور رده بندی ۱۴۵ کشور جهان را بر اساس قدرت نیروی هوایی آنها ارائه کرده است.

این رده بندی بر اساس تعداد جت های جنگنده، هواپیماهای رهگیر، هواپیماهای ترابری، هلیکوپترها و دیگر انواع هواگرد در زرادخانه نیروی هوایی هر کشور انجام شده است.

در ادامه با ۲۵ کشور نخست در این رده بندی بیشتر آشنا می شویم.

مکزیک

نیروی هوایی

مکزیک دارای ۴۶۸ هواگرد نظامی است که بر اساس رده بندی گلوبال فایر پاور جایگاه ۲۵ام را به خود اختصاص داده است.

زرادخانه نیروی هوایی این کشور شامل ۱۵۸ هلیکوپتر و سه جت جنگنده/رهگیر می شود، اما هیچ هلیکوتر تهاجمی یا هواپیمای سوخترسان در آن دیده نمی شود.

تایلند

نیروی هوایی

تایلند دارای ۴۸۸ هواگرد نظامی است که شامل ۷۳ فروند جت جنگنده/رهگیر، ۱۸ فروند هواپیمای تهاجمی و هفت هلیکوپتر تهاجمی است.

این کشور دارای ۱۰۱ فرودگاه نیز است و از این نظر در رده ۱۵۲ در جهان قرار دارد.

اسپانیا

نیروی هوایی

اسپانیا دارای ۱۴۰ هواگرد جنگنده/رهگیر و ۱۵ هواگرد ماموریت ویژه در ناوگان ۵۱۷ فروندی خود است. این کشور همچنین دارای ۱۲۶ هلیکوپتر است.

ایران

نیروی هوایی

ایران دارای ۵۴۱ هواگرد نظامی است که ۱۹۶ فروند جت جنگنده/رهگیر و ۹۴ هواپیمای آموزشی را شامل می شود. ناوگان جت جنگنده این کشور شانزدهمین ناوگان بزرگ در جهان محسوب می شود.

همچنین در اختیار داشتن هفت هواپیمای سوخترسان ایران را از این نظر در رده هفتم جهان قرار می دهد.

ایران دارای ۳۱۹ فرودگاه است که در رده بندی این دسته در جایگاه ۲۱ام جهان قرار می گیرد.

الجزایر

نیروی هوایی

تقریبا نیمی از ۵۴۷ فروند هواگرد نظامی الجزایر هلیکوپتر هستند. این کشور دارای ۲۷۳ هلیکوپتر از جمله ۵۰ فروند هلیکوتر تهاجمی است. در مقام مقایسه، الجزایر دارای ۹۰ فروند هواپیمای جنگنده است.

با در اختیار داشتن ۶۰ فروند هواپیمای ترابری، الجزایر از این نظر در رده ۱۱ام جهان قرار می دهند.

امارات متحده عربی

نیروی هوایی

امارات دارای ۵۶۵ هواگرد نظامی است که شامل ۲۲۲ فروند هلیکوتر و ۹۹ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

ناوگان هواپیماهای ماموریت ویژه متشکل از ۲۵ فروند، امارات را از این نظر در رده ۱۲ام جهان قرار می دهد.

رژیم صهیونیستی

نیروی هوایی

رژیم صهیونیستی دارای ۶۰۱ فروند هواگرد نظامی است. این شامل ۲۴۱ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و ۱۵۳ فروند هواپیمای آموزشی می شود.

همچنین ۱۱ فروند هواپیمای سوخترسان رژیم صهیونیستی را از این نظر در رده چهارم جهان قرار می دهد.

آلمان

نیروی هوایی

ناوگان هواگردهای نظامی آلمان از ۶۰۱ فروند تشکیل شده است که شامل ۱۳۴ هواپیمای جنگنده/رهگیر و ۲۸۷ فروند هلیکوپتر می شود. در ناوگان هلیکوپترهای آلمان ۵۵ فروند از نوع تهاجمی هستند.

آلمان دارای ۳۷ فروند هواگرد ماموریت ویژه است که از این نظر در رده هفتم جهان قرار می گیرد.

این کشور دارای ۵۳۹ فرودگاه است که از این نظر رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

یونان

نیروی هوایی

یونان دارای ۶۳۵ فروند هواگرد نظامی است که شامل ۱۹۳ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

اما این کشور فاقد هواپیمای تهاجمی اختصاصی و همچنین هواپیمای سوخترسان هوایی است.

بریتانیا

نیروی هوایی

بریتانیا دارای ۶۶۳ فروند هواگرد نظامی است. این شامل ۲۳۳ فروند هلیکوپتر و ۱۱۹ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و همچنین ۴۲ فروند هواپیمای ترابری بال ثابت می شود.

به طور کلی، بریتانیا از نظر قدرت نظامی در رتبه پنجم جهان قرار دارد که نشان می دهد اندازه نیروی هوایی این کشور در مقایسه با دیگر بخش های نظامی آن نقش کمرنگ ‌تری ایفا می کند.

برزیل

نیروی هوایی

برزیل دارای ۱۷۱ هلیکوپتر است، اما از هلیکوپترهای تهاجمی اختصاصی برخوردار نیست.

ناوگان ۶۶۵ فروندی هواگردهای نظامی این کشور شامل ۲۰۹ هواپیمای آموزشی می شود.

برزیل دارای ۴۰۹۳ فرودگاه است که از این نظر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

تایوان

نیروی هوایی

تایوان دارای ۷۳۷ هواگرد نظامی شامل ۲۸۵ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و ۲۰۷ هلیکوپتر است.

اما این کشور فاقد هواپیمای تهاجمی اختصاصی و هواپیمای سوخترسان هوایی است.

ایتالیا

نیروی هوایی

بر اساس گزارش گلوبال فایر پاور، ایتالیا دارای ۸۵۰ فروند هواگرد نظامی است.

این کشور دارای ۸۴ فروند هواپیمای جنگنده اختصاصی و ۴۰۴ فروند هلیکوتر است که از این نظر در رده نهم جهان قرار می گیرد.

ایتالیا دارای دو ناو هواپیمابر نیز است که از این نظر در کنار هند، چین و بریتانیا قرار گرفته، اما فاصله بسیاری از آمریکا دارد.

عربستان سعودی

نیروی هوایی

عربستان دارای ۲۲ فروند هواپیمای سوخترسان هوایی است که از این نظر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

به طور کلی، ناوگان هواگردهای نظامی این کشور از ۸۹۷ فروند تشکیل شده است. این شامل ۲۵۸ فروند هلیکوپتر و ۳۴ فروند هلیکوپتر تهاجمی می شود که از این نظر در رده ۱۲ام جهان قرار دارد.

کره شمالی

نیروی هوایی

کره شمالی دارای ۴۵۸ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر است که از این نظر در جایگاه پنجم جهان قرار می گیرد.

این کشور دارای ۲۰۵ فروند هلیکوپتر است که ۲۰ فروند از آنها هلیکوپترهای تهاجمی هستند. یک فروند هواپیمای ترابری بال ثابت نیز در ناوگان نیروی هوایی این کشور وجود دارد.

اما ناوگان ۹۴۷ فروندی هواگردهای نظامی کره شمالی فاقد هیچ هواپیمای ماموریت ویژه و هواپیمای سوخترسان هوایی است.

فرانسه

نیروی هوایی

بر اساس گزارش گلوبال فایر پاور، فرانسه در سال ۲۰۲۳ جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان را با ۱۰۰۴ فروند هواگرد نظامی به خود اختصاص داده است.

این کشور دارای ۲۲۶ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و ۴۳۸ فروند هلیکوپتر است.

فرانسه ۱۱۴ فروند هواپیمای ترابری بال ثابت در اختیار دارد و ناوگان هواپیمای سوخترسان آن از ۱۹ هواپیما تشکیل شده است.

این کشور هیچ ناو هواپیمابری در اختیار ندارد، اما دارای سه ناو هلیکوتربر است.

ترکیه

نیروی هوایی

ترکیه دارای ۱۱۰ فروند هلیکوتر تهاجمی و ۲۰۵ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر است.

اما ناوگان ۱۰۶۵ فروندی هواگردهای نظامی این کشور شامل هیچ هواپیمای تهاجمی اختصاصی نمی شود.

مصر

نیروی هوایی

مصر دارای ۱۰۶۹ هواگرد نظامی شامل ۲۴۵ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و ۳۴۱ هواپیمای آموزشی است.

این کشور دارای دو ناو هلیکوپتربر همراه با ۹۲ هلیکوپتر تهاجمی است که از این نظر در جایگاه هفتم جهان قرار می گیرد.

اما نیروی هوایی مصر فاقد هواپیمای سوخترسان هوایی بوده و ناوگان کوچکی متشکل از ۱۱ فروند هواگرد ماموریت ویژه دارد.

پاکستان

نیروی هوایی

پاکستان دارای ۱۴۱۳ فروند هواگرد نظامی است.

ناوگان نیروی هوایی این کشور دارای ۵۵۰ فروند هواپیمای آموزشی است که از این نظر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

همچنین، پاکستان دارای ۳۶۳ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و ۹۰ فروند هواپیمای تهاجمی است که در هر دو دسته جایگاه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است.

ژاپن

نیروی هوایی

ژاپن با در اختیار داشتن ۱۵۰ فروند هواگرد ماموریت ویژه جایگاه دوم در جهان از این نظر را به خود اختصاص داده است.

به طور کلی، نیروی هوایی ژاپن دارای ۱۴۵۱ هواگرد نظامی است که شامل ۵۵۶ فروند هلیکوپتر و ۲۱۷ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

این کشور دارای چهار ناو هلیکوپتربر نیز است که از این نظر جایگاه دوم در جهان را دارد.

کره جنوبی

نیروی هوایی

کره جنوبی دارای ۱۶۰۲ فروند هواگرد نظامی است. این شامل ۴۰۲ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر، ۴۱ فروند هواپیمای ترابری، و ۹۸ فروند هواپیمای تهاجمی اختصاصی می شود.

هند

نیروی هوایی

هند دارای ۲۲۱۰ فروند هواگرد نظامی است که شامل ۸۰۷ فروند هلیکوپتر و ۵۷۷ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

این کشور دارای ۲۵۴ فروند هواپیمای ترابری بال ثابت، ۷۳ فروند هواگرد ماموریت ویژه و دو ناو هواپیمابر است.

چین

نیروی هوایی

چین با ۱۱۹۹ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر جایگاه دوم از این نظر در جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور دارای ۳۷۱ هواپیمای تهاجمی اختصاصی است.

چین از نظر تعداد هلیکوپتر با ۹۱۳ فروند جایگاه سوم در جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور دارای ۲۸۱ فروند هلیکوپتر تهاجمی، ۳۷۱ فروند هواپیمای تهاجمی اختصاصی و ۲۸۸ فروند هواپیمای ترابری است.

بنابر گزارش گلوبال فایر پاور، نیروی هوایی چین در مجموع دارای ۳۱۶۶ هواگرد نظامی است که با دو ناو هواپیمابر، سه ناو هلیکوپتربر و ۵۰۷ فرودگاه همراهی می شوند.

روسیه

نیروی هوایی

روسیه دارای ۴۱۸۲ فروند هواگرد نظامی است.

روسیه با ۷۴۴ فروند هواپیمای تهاجمی اختصاصی، ۴۴۴ فروند هواپیمای ترابری، ۱۵۳۱ فروند هلیکوپتر و ۵۳۷ فروند هلیکوپتر تهاجمی جایگاه دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.

در شرایطی که ارتش روسیه از زمان تهاجم نظامی به کشور اوکراین متحمل خسارات چشمگیری شده است، اما نیروی هوایی این کشور نقش کمرنگ تری در این جنگ داشته و از این رو خسارات قابل توجهی را شاهد نبوده است.

ایالات متحده آمریکا

نیروی هوایی

بنابر گزارش گلوبال فایر پاور، آمریکا در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد هواگردهای نظامی را بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

به طور کلی، آمریکا دارای ۱۳۳۰۰ فروند هواگرد نظامی است که شامل ۱۹۱۴ فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر، ۵۵۸۴ فروند هلیکوپتر، و ۹۸۳ فروند هلیکوپتر تهاجمی می شود.

هنگامی که از نیروی هوایی صحبت می شود، آمریکا بر هر دسته ای از جمله هواپیماهای ترابری، هواپیماهای ماموریت ویژه، هلیکوپترها، هواپیماهای آموزشی و هواپیماهای سوخترسان هوایی تسلط دارد.

آمریکا دارای ۱۳۵۱۳ فرودگاه، ۱۱ ناو هواپیمابر و ۹ ناو هلیکوپتربر است که همگی بیشترین تعداد برای یک کشور در جهان محسوب می شوند.

 منبع: مجله تصویری سلاح
دکمه بازگشت به بالا