زورگویی روی آنتن زنده؛ آقای میثاقی، به این دلیل فردوسی پور نمی شوی!

مجری برنامه که عصبانی و مستاصل در مقام دفاع از مدیران خود برآمده بود، در برابر آرامش مصاحبه شونده به شدت کم آورد.

موبنا- در برنامه شب گذشته فوتبال برتر نقاب از چهره مجری جوان افتاد. او که در تمام ماه های جلوس روی صندلی داغ عادل فردوسی پور همواره سعی داشته خود را حامی فوتبال و تیم های مردمی آن نشان دهد و گاه برای اثبات این ادعا اشک تمساح ریخته و … وقتی در برابر یک پرسش مهم قرار گرفت بازی را باخت و در حالی که گوشه رینگ گیرافتاده بود، با تکیه بر کلیدواژه «قانون» تلاش کرد تا ظلم صدا و سیما به باشگاههای استقلال و پرسپولیس و … در ماجرای عدم پرداخت حق پخش و «رایت» را رنگ و لعابی دیگر ببخشد.

زورگویی روی آنتن زنده؛ آقای میثاقی، به این دلیل فردوسی پور نمی شوی!

اما همه آنهایی که برنامه را می دیدند جز استیصال و سردرگمی و گاهی خنده های هیستریک مجری جوان چیزی عایدشان نشد. کمک های بیرونی که از داخل گوشی به این مجری می شد هم افاقه نکرد تا بازنده دوشنبه شب سیما افراد نشسته اتاق فکر برنامه فوتبال برتر و مجری آن باشند.

فوتبال برتر و پاک کردن صورت مسئله حق پخش

آنها تلاش مذبوحانه ای می کردند و تا طبیعی ترین اتفاق و مهمترین حق فوتبال را نادیده بگیرند و دائما نیز با اعلام این موضوع که پرداخت حق پخش نیازمند عبور از مجاری قانونی و مجلس است، قصد پاک کردن صورت مسئله را داشتند و طرف مقابل یعنی حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی که معمولا در چنین بحث هایی دست بالا را دارد با نگاههای عاقل اندر سفیه و آرامشی خاص به دست و پا زدن های میثاقی نیشخند می زد و …

زورگویی روی آنتن زنده؛ آقای میثاقی، به این دلیل فردوسی پور نمی شوی!

ضربه مهلک قربان زاده به مدافع سردرگم صدا و سیما وقتی بود که با اشاره به بندی قانونی خواستار احترام به حق مسلم دو باشگاه بزرگ تهرانی شد و طرف مقابل هم چیزی برای دفاع در این فقره را نداشت.

چرا محمد حسین میثاقی فردوسی پور نمی شود؟

مجری برنامه که عصبانی و مستاصل در مقام دفاع از مدیران خود برآمده بود، در برابر آرامش مصاحبه شونده به شدت کم آورد تا مشخص شود او که خود را حامی باشگاههای مردمی می داند در چنین بزنگاههایی مجبور است – و این اجبار است که او را از سلف خود (عادل فردوسی پور) متمایز می کند – تمکین کند و به در و دیوار بزند!

زورگویی روی آنتن زنده؛ آقای میثاقی، به این دلیل فردوسی پور نمی شوی!

هرچند عادل فردوسی پور در تمام سالهای حضورش روی صندلی برنامه نود به فقدان اراده در صدا و سیما برای حل این مشکل اشاره ای مستقیم نمی کرد اما هیچگاه هم چنین مثل میثاقی در نقش وکیل مدافع فرو نمی رفت و برای اثبات تصمیمات غلط مدیرانش سر به در و دیوار نمی کوبید.

جنجال های برنامه دیشب فوتبال برتر / دعوای محمد حسین میثاقی و حسین قربان زاده

حرف های این مجری در مقام دفاع از مدیران خود گاه شبیه زورگویی بود، آنهم در برابر مردمی که در همان ۳۰ ثانیه نخست بحث قربان زاده و میثاقی، آنجایی که مجری به جای پاسخ به سوال اصلی سعی در تخطئه طرف مقابل داشت، متوجه شدند که یکی از بزرگترین مشکلات باشگاههای مثلا حرفه ای کشورمان از کجا نشات می گیرد و چه کسانی همچون سد سکندر در برابر این حق طبیعی آنها ایستاده اند.

دکمه بازگشت به بالا