همشهری: گشت های پلیس برقرار شده اما «بازگشت گشت ارشاد» نداریم؛ فرافکنی می کنند

پلیس با آن دسته از افرادی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی اصرار دارند، ضمن «انذار» و «تذکر»، درصورت عدم‌تمکین از دستورهای پلیس، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. عده‌ای کوشیدند این اقدام را به «بازگشت گشت ارشاد» تعبیر کنند؛ موضوعی که بیش‌از هرچیز جنبه فرافکنی و فضاسازی دارد.‌

موبنا- همشهری نوشت: طی هفته‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره لایحه عفاف‌وحجاب، نحوه برخورد فراجا با بی‌حجابی بوده‌است.

در شرایطی که برخی از نمایندگان براین نکته تأکید دارند که در لایحه عفاف وحجاب، موضوعی با عنوان «گشت ارشاد» درنظر گرفته نشده‌ و شیوه برخورد و اعمال قانون هنجارشکنان ازسوی مأموران انتظامی به تذکر و جریمه مالی تغییر کرده‌است، از سوی دیگر اما طیفی از نمایندگان مجلس براین اعتقادند که لایحه از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و گشت‌های پلیس، مانند آنچه در روزهای اخیر ازسوی پلیس درحال اجراست، باید برقرار باشد تا ضمانت اجرایی کافی برای اجرای قانون حجاب و عفاف وجود داشته باشد.
این طیف معتقدند پلیس باید برای برخورد با هنجارشکنان از یگان‌های مخصوص و آموزش‌دیده استفاده کند و اگر «تذکر» در اصلاح رفتار هنجارشکنان مؤثر نبود، فرد متخلف برای برخورد قانونی مناسب، به دستگاه قضایی معرفی شود.‌
بازگشت گشت ارشاد؟
اختلاف‌نظرها درباره میزان تأثیر و بازدارندگی لایحه عفاف و حجاب در شرایطی است که پلیس در روزهای اخیر برای برخورد با هنجارشکنان، دست به اقدام جدیدی زده و گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با هنجارشکنی‌های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور مستقر شده‌اند.
به‌گفته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، پلیس به‌دنبال مطالبه‌های مردمی و در راستای انجام مأموریت‌های خود، با آن دسته از افرادی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی اصرار دارند، ضمن «انذار» و «تذکر»، درصورت عدم‌تمکین از دستورهای پلیس، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.
این اقدام قانونی فراجا، اما با واکنش‌های مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و عده‌ای کوشیدند این اقدام را به «بازگشت گشت ارشاد» تعبیر کنند؛ موضوعی که بیش‌از هرچیز جنبه فرافکنی و فضاسازی دارد.‌
خروج از نسخه موبایل