اینجا همه نان‌شان در روغن است! (عکس)

هستند کسانی در شهر که از تعمیر موتور سیکلت‌ها کسب درآمد می‌کنند، اگرچه دستشان از تعمیر موتور سیکلت‌ها روغنی است، اما از این شغل نان و روزی برای خود و خانواده شان می‌برند.

موبنا- تلاش و کار با روغن و گرما و…

اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است
اینجا همه نان‌شان در روغن است

منبع: فارس

دکمه بازگشت به بالا