همتی : آقای رئیسی ، آمریکا و اروپا ۴۳ درصد وآفریقا ٣ درصد تولید دنیا را دارا هستند

عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید آقای رئیسی در آفریقا به درستی گفته اند؛ دنیا فقط آمریکا و اروپا نیست. ولی، ایران کشوری درحال توسعه و درکنار روابط با کشورها، بیش از هرچیز به سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد. آمریکا و اروپا ۴۳ درصد وآفریقا ٣ درصد تولید دنیا را دارا هستند!

موبنا- تصویر توئیت همتی:

همتی : آقای رئیسی ، آمریکا و اروپا ۴۳ درصد وآفریقا ٣ درصد تولید دنیا را دارا هستند

دکمه بازگشت به بالا