روز جهانی مهارت جوانان (اینفوگرافیک)

هدف این روز “تجلیل از اهمیت استراتژیک تجهیز جوانان به مهارت هایی برای اشتغال، کار شایسته و کارآفرینی” است.

موبنا- تصویر ویژه برای روز جهانی مهارت جوانان

روز جهانی مهارت جوانان (اینفوگرافیک)

دکمه بازگشت به بالا