مدیران مدرسه، مهم ترین مدیران کشور هستند

وزیر آموزش و پرورش گفت: گروهی هستند که مانند پشه فقط روی نقاط ضعف‌ها می‌نشینند؛ البته که نقاط ضعف باید برطرف شوند، اما کدام نظام آموزشی در دنیا بی‌مشکل است؟ ولی چرا بجای نقاط قوت نظام آموزشی ما که مبتنی بر راه الهی است، فقط ضعف‌ها را بیان می کنند؟

موبنا-رضامراد صحرایی” وزیر آموزش و پرورش در افتتاحیه نمایشگاه نخستین رویداد الف‌تا بیان کرد: امروز ایران عزیز بر قله عزت ایستاده است و این رویداد بزرگ، شروع نمایش قدرتمندی ایران در تعلیم و تربیت و تحول نظام آموزش کشور است.

صحرایی تصریح کرد: جهان از نظام آموزشی کنترل‌گر به نظام آموزشی تسهیل گر رسیده است. نظام کنترل گر مبتنی بر تنبیه و تشویق در جای جای جهان بوده و هست و امروز نظام های مبتنی بر مشارکت روی کار آمده اند.

او افزود: از هم دیگر آموزی کلید واژه‌ تحول است؛ دستگاه های تعلیم و تربیت در ارتباط با هم از ویژگی از هم آموزی استفاده می کنند و نتیجه این نوع تعامل تصاعدی و نمایی است.

وزیر آموزش و پرورش یادآوری کرد: کنش‌گری فعال برای نشان دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت دیگر هدف ماست. کشور ما علاوه بر همه ماموریت ها و مشکلات، راه جدیدی در دنیا باز کرده است. گروهی هستند که مانند پشه فقط روی نقاط ضعف ها می نشینند؛ البته که نقاط ضعف باید برطرف شوند. اما کدام نظام آموزشی در دنیا کلا بی مشکل است؟ ولی چرا بجای نقاط قوت نظام آموزشی ما که مبتنی بر راه الهی است فقط ضعف ها را بیان می کنند؟

صحرایی اظهار کرد: چشم ها را بشویید؛ در دل این تعلیم و تربیت گنج نهفته است. تمام تعلیم و تربیت و همه اجزای آن با هم تحول آفرینی خواهند کرد. آینده ایران به آموزش و پرورش کنونی ما گره خورده است. ایران قوی با آموزش و پرورش قوی و آموزش و پرورش قوی با معلم محقق می شود.

وزیر افزود: نمایشگاهی در این سطح یکی از خروجی های مدرسه قوی است. برای تمدن نوین اسلامی که راه ساختتش هموار شده و در نیمه راه و در آستانه تحقق هدف هستیم، معلم روح این تحول است.

صحرایی خاطرنشان کرد: چهار نهضت تحولی در آموزش و پرورش مدنظر است؛ اول نهضت تحول تربیت معلم. معلمان عنصر کلیدی تحول در جوامع هستند. دیپلماسی ما از مدرسه شروع شده و هویت ایرانی اسلامی از مدرسه شکل گرفته است.

او با بیان اینکه نهضت تربیت معلم مدتی نادیده گرفته شده گفت: هم عقب ماندگی را باید جبران کنیم هم معلمان را آماده تحول کنیم. نهضت دوم توانمندسازی خانواده هاست. کدام خانواده ایرانی است دانش آموز ندارد؟ خانواده نه شریک ما در تربیت بلکه اصلی ترین عنصر است. جایگاه خانواده در نظام آموزش و پرورش تضعیف شده بود و باید آن را تقویت کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: سومین نهضت آموزش های موثر و تولید علم نافع است که تجلی آن هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای است. ما نمی‌خواهیم آموزش و پرورش صرفا در آموزش محض بماند. دانش آموزان باید مهارت هایی یاد بگیرند و باید به دالان کسب و کار برود. البته که دانشگاه و دانش محض نیز مهم است.

صحرایی گفت: نهضت روایت نگاری مدارس از دیگر نهضت هاست. شهدای ما؛ شهید سلیمانی، فخری زاده و… همه در همین مدارس پا گرفتند. روایت ما از مدارس ضعیف است. امروز اتفاقاتی در مدارس می افتد که نیازمند روایت مدیر است، اما این کار را نمی کنند.

به گفته وزیر هر مدرسه باید رسانه داشته باشد و روایت هایشان را به دیگران عرضه کنند و شبکه سازی مدارس و گفتمان سازی از میان این همایش و رویداد الف تا ایجاد می شود. ما به هر مدرسه ای می رویم، می بینیم مدیران با دست خالی و روحیه جهادی کارهای بزرگ کرده اند. کدام ادارات ما بدون مستخدم و خدماتی اداره می شود؟ اما مدیران ما طوری مدیریت می کنند که دانش آموزان ایرانی به المپیادها می روند و موفقیت کسب می‌کنند. به نظرم مدیران مدرسه مهم ترین مدیران کشور هستند.

او ضمن تاکید بر گفتمان سازی تحول اظهار کرد: ما به گفتمان سازی نیاز داریم. هنرمندان و رسانه ها را به مدارس دعوت می کنیم. برای تولید آثار تحول آفرین. جایی بهتر از مدارس وجود ندارد. باید هنرمندان به مدرسه بیایند و روایت کنند. امر تحول امری جمعی است. اگر همه به کمک آموزش و پرورش بیایند، کشور با سرعت به قله می رسد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آغاز روایت گری از مدرسه، در مدرسه و با مدرسه است. بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب، نمایشگاهی شکل گرفته که رفتارهای تحول آفرین را به همگان معرفی می کند. این رویداد اگر هر سال تکرار شود مدیران و معلمان از تحول آفرینی صحبت کنند، سند تحول از دل همین مدارس به اجرا در می آید.باید در تحول سازی اقدامی جدی داشته باشیم و یکی از ابزارهای این ساز و کار رویدادهایی شبیه الف‌تا است.

ایلنا

دکمه بازگشت به بالا