ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

جالب است بدانید؛ واژهٔ سنجاب فارسی است و در ‌زبان پارسی میانه‌ سنچاپ نامیده می‌شده‌است. این واژه به زبان‌های عربی و ترکی هم راه یافته و در زبان ترکی «sincap» و در زبان عربی «السنجاب» نامیده می‌شود.

موبنا – یک عکاس طبیعت اخیرا مجموعه تصاویر جالبی را به اشتراک گذاشته که موضوع اصلی آن سنجاب و ژست های خاصش مقابل دوربین است.

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

ژست های احساسی سنجاب ها برای عکاسی (بخش دوم)

دکمه بازگشت به بالا