این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

با استفاده از آدمک های بسیار کوچک و اشیا معمولی یک دنیای گالیور مانند مینیاتوری اینجاد شده…

موبنا – از کنار ساحل با ماهی غول پیکر تا کوه نوردی روی کفش اورست، تصاویر مینیاتوری بسیار جالبی را در ادامه مشاهده خواهید کرد:

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

این دنیای مینیاتوری چقدر جالب ساخته شده! (عکس)

دکمه بازگشت به بالا