تستر را پیدا کنید! (معمای تصویری)

رکورد زمانی حل این چالش ۱۰ ثانیه است. رکورد خود را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در معمای تصویری زیر تعداد زیادی کیف و چمدان دیده می شود. اما در میان آنها یک توستر نیز پنهان شده است. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

باشگاه مغز | تستر را پیدا کنید! (معمای تصویری)

این قبیل معماهای تصویری می توانند با به چالش کشیدن چشم و مغز انسان به تقویت مهارت های مشاهده ای کمک کنند.

چالش این است که توستر را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید.

 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

در تصویر زیر محل پنهان شدن تستر مشخص شده است.

 

باشگاه مغز | تستر را پیدا کنید! (معمای تصویری)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا