قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش دوم)

گربه ها از جذاب ترین موجودات روی کره زمین هستند. رفتار خاص خود را دارند و با واکنش های بسیار سریع موجب شگفتی ما می شوند…

موبنا –تصاویری که مشاهده می کنید وضعیت گربه های خیابانی پیش از آن که سرپرستی آن ها پذیرفته شود را مشاهده می کنید. تغییر کیفیت زندگی و بهبود شرایط آن ها در نوع خود دیدنی است.

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

قبل و بعد گربه های خیابانی!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا