قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

گربه ها از جذاب ترین موجودات روی کره زمین هستند. رفتار خاص خود را دارند و با واکنش های بسیار سریع موجب شگفتی ما می شوند…

موبنا – تصاویری که مشاهده می کنید وضعیت گربه های خیابانی پیش از آن که سرپرستی آن ها پذیرفته شود را مشاهده می کنید. تغییر کیفیت زندگی و بهبود شرایط آن ها در نوع خود دیدنی است.

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

قبل و بعد گربه های خیابانی! (بخش اول)

دکمه بازگشت به بالا