تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

یک عکاس آماتور در خیابان های لیماسول قبرس این تصاویر جالب از گربه ها را ثبت کرده است.

موبنا – گربه های خیابانی در همه جای دنیا سوژه ای برای عکاسی هستند و اتفاقا در فضای مجازی نیز به محتوای پرطرفداری تبدیل می شوند. اکنون نمونه هایی که در لیماسول قبرس ثبت شده اند را مشاهده می کنید:

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

تصاویری از گربه های خیابانی قبرس

دکمه بازگشت به بالا