۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)

هنر معماری از جمله توانمندی های انسان است که همواره در مسیر پیشرفت قرار داشته و حتی امروز برخی از رازهای گذشته نیز کشف نشده باقی مانده اند.

جیب‌نیوز – در این مطلب شاهد مجموعه ای از معماری های جالب طی دوره های مختلف زمانی هستید که برخی از این سازه ها دیگر وجود ندارند. هنر معماری از جمله توانمندی های انسان است که همواره در مسیر پیشرفت قرار داشته و حتی امروز برخی از رازهای گذشته نیز کشف نشده باقی مانده اند.

نام، مکان و سال مرتبط با هر سازه بالای تصاویر مورد اشاره قرار گرفته اند.

San Francisco’s Cliff House 1896–۱۹۰۷

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


Skete Of All Saints, Ukraine (Largest Wooden Church In Ukraine, Burned Down 2022)

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


Neue Elbbrücke Bridge From 1887-1959 In Hamburg, Germany

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


St. Peter’s Hospital, Bristol, England. Built In The Late 14th Century As A Merchant’s House, Destroyed In The Bristol Blitz In 1940

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


Salzhaus And Haus Frauenstein. Built Around 1600 In Frankfurt, Germany. Both Destroyed In 1944 By An Raf Raid

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


Cathedral Of Christ The Saviour, Located In Borki, Near Kharkiv In The Russian Empire (Modern-Day Kharkiv, Ukraine). Pictured In 1894. It Was Destroyed During The Second World War

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


Los Angeles In 1918, Nothing Here Survived To The Present Day

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


The Old Times Square. (1904)

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


Park Hotel Bremen, Bremen, Germany. Built In 1890 And Was Lost To A Fire In 1907

۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر (تصویری)


ادامه «۳۰ اثر معماری جالب و دیدنی برای طرفداران این هنر» را اینجا ببنید.

 منبع: جیب نیوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا