گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند! (بخش دوم)

گربه ها از خاص ترین حیوانات کره زمین محسوب می شوند که حرکات و واکنش های آن ها بسیار جالب و البته بامزه است…

موبنا –در این مطلب یک عکاس، گربه های خیابانی در توکیو را به عنوان سوژه کار خود انتخاب کرده و نتایج جالبی را نیز ثبت کرده است.

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

گربه‌های خیابانی توکیو این مناظر جالب را خلق کرده اند!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا