عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

گربه ها از خاص ترین حیوانات کره زمین محسوب می شوند که حرکات و واکنش های آن ها بسیار جالب و البته بامزه است…

موبنا –در این مطلب یک عکاس، گربه های خیابانی در توکیو را به عنوان سوژه کار خود انتخاب کرده و نتایج جالبی را نیز ثبت کرده است.

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

عکس‌ های عجیب و غریب از گربه‌ های خیابانی توکیو (بخش اول)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا