چهار سرنخ داریم و یک قفل که باز نمی شود، شما هم امتحان کنید!

زمان حل چالش را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در ادامه با یک معمای یافتن رمز قفل همراه شما هستیم. رمز قفل از سه عدد تشکیل شده است. شما باید عدد درست را با توجه به سرنخ های ارائه شده پیدا کنید. پس برای به چالش کشیدن مغز خود و کمی سرگرمی با ما همراه باشید.

چهار سرنخ داریم و یک قفل که باز نمی شود، شما هم امتحان کنید!

سرنخ ها:

۱- ۳۶۸: یک عدد درست است و سر جای خود قرار دارد.

۲- ۳۸۷: هیچ چیزی درست نیست.

۳- ۲۷۶: یک عدد درست است، اما سر جای خود قرار ندارد.

۴- ۴۷۱: دو عدد درست هستند، اما سر جای خود قرار ندارند.

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

پاسخ: با توجه به سرنخ های ارائه شده، رمز قفل عدد ۱۶۴ است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا