پیرامیدیون کدام قسمت از اهرام مصر است؟! (+عکس)

تعداد بسیار کمی از پیرامیدیون ها تا دوران مدرن باقی مانده اند. بیشتر نمونه های باقیمانده از گرانیت سیاه پولیش خورده ساخته شده اند.

موبنا – پیرامیدیون به بالاترین قطعه یا سرسنگ نهایی یک هرم یا ابلیسک مصری گفته می شود.

در دوران پادشاهی قدیم مصر، پیرامیدیون ها به طور معمول از دیوریت (نوعی سنگ آذرین)، گرانیت یا سنگ آهک ساخته می شد، سپس با طلا یا الکتروم (آلیاژی از طلا و نقره) پوشش داده می شد.

در دوران پادشاهی میانه و تا پایان دوران ساخت اهرام مصر، پیرامیدیون ها از گرانیت ساخته می شدند. ممکن است گاهی اوقات آنها با ورقه های طلا پوشانده می شدند تا پرتوهای خورشید را بازتاب دهند.

تعداد بسیار کمی از پیرامیدیون ها تا دوران مدرن باقی مانده اند. بیشتر نمونه های باقیمانده از گرانیت سیاه پولیش خورده ساخته شده اند.

پیرامیدیون کدام قسمت از اهرام مصر است

پیرامیدیون کدام قسمت از اهرام مصر است

 منبع: عصرایران

دکمه بازگشت به بالا