کودکی که با هواپیمای کاغذی بازی می کند را پیدا کنید(عکس)

کودکی که با هواپیمای کاغذی بازی می کند را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید. رکورد خود را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر تعدادی کودک که در پارک مشغول بازی هستند، دیده می شوند. بین آنها، یک کودک مشغل بازی با یک هواپیمای کاغذی است. آیا می توانید این کودک را پیدا کنید؟

باشگاه مغز | کودکی که با هواپیمای کاغذی بازی می کند را پیدا کنید

چالش این است که کودک را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید.

این قبیل سرگرمی های تصویری گزینه خوبی برای افزایش هماهنگی مغز و چشم و تقویت مهارت های مشاهده ای انسان هستند.

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

در تصویر زیر کودکی که با هواپیمای کاغذی بازی می کند، مشخص شده است.

باشگاه مغز | کودکی که با هواپیمای کاغذی بازی می کند را پیدا کنید

 منبع: عصرایران
دکمه بازگشت به بالا