عدد درست برای تکمیل معادله را مشخص کنید

زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در ادامه یک معمای ریاضی ارائه شده است که باید عدد درست را به جای علامت سوال قرار دهید. در این معما چهار معادله دیده می شوند که سه معادله دارای جواب بوده و شما باید پاسخ معادله چهارم را با توجه به معادلات پیشین مشخص کنید.

باشگاه مغز | عدد درست برای تکمیل معادله را مشخص کنید

معماهای ریاضی گزینه خوبی برای به چالش کشیدن مغز هستند و برای یافتن پاسخ این معما باید استدلال منطقی پنهان در پس معادلات را کشف کنید.

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

پاسخ: عددی که باید به جای علامت سوال قرار بگیرد ۸۴ است. با توجه به معادلات قبلی متوجه می شویم که:

عدد اول = عدد اول

عدد دوم = عدد دوم ضرب در ۲

پس پاسخ معادله ۸۲=? برابر با ۸۴ است زیرا عدد اول یکسان بوده و عدد ۲ ضرب در ۲ برابر با ۴ می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا