گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت موبایل در ایران خبر می‌دهد

طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، رتبه ایران در اینترنت ثابت یک پله صعود و در اینترنت موبایل یک پله کاهش داشته است.

موبنا اسپیدتست ماهانه گزارشی را درباره سرعت اینترنت ثابت و موبایل در جهان و کشورهای مختلف منتشر می‌کند و حالا در جدیدترین گزارش آن برای ماه آوریل ۲۰۲۳، سرعت اینترنت موبایل در ایران کاهش و سرعت اینترنت ثابت افزایش اندکی را تجربه کرده است.

در گزارش اسپیدتست برای آوریل ۲۰۲۳، میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان افزایش یافته که این افزایش برای اینترنت ثابت بیشتر است. سرعت اینترنت موبایل از ۴۱.۵۶ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۴۲.۰۷ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته. سرعت اینترنت ثابت هم از ۷۹ مگابیت بر ثانیه به ۸۰.۱۲ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت موبایل در ایران خبر می‌دهد

سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

در ماه آوریل، سرعت اینترنت ثابت در کشورمان افزایش اندکی را تجربه کرده و سرعت اینترنت موبایل هم کاهش یافته است. در همین راستا، شاهد بهبود رتبه کشورمان در بخش اینترنت ثابت و کاهش رتبه در بخش اینترنت موبایل هستیم.

طبق گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت موبایل در ایران از ۳۶.۳۳ مگابیت بر ثانیه ماه مارس، به ۳۵.۹۸ مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است. این تغییر باعث کاهش یک رتبه‌ای جایگاه کشورمان در فهرست اسپیدتست شده و حالا در رتبه ۶۲ام قرار داریم.

گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت موبایل در ایران خبر می‌دهد

در بخش اینترنت ثابت با افزایش سرعت اندکی روبه‌رو هستیم. درحالی‌که در گزارش قبلی سرعت اینترنت ثابت در کشورمان برابر ۱۱.۵۷ مگابیت بر ثانیه عنوان شده بود، در گزارش جدید این سرعت به ۱۱.۹۷ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. این افزایش سرعت باعث صعود یک پله‌ای رتبه کشورمان در فهرست شده و حالا در رتبه ۱۴۵ام لیست اسپیدتست قرار گرفته‌ایم.

در سطح جهان، همچنان سنگاپور بالاترین سرعت را در بخش اینترنت ثابت در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد و این سرعت برابر ۲۴۲.۰۱ مگابیت بر ثانیه است. در رتبه دوم شیلی با ۲ پله صعود به‌چشم می‌خورد. این کشور سرعت ۲۲۲.۴۹ مگابیت بر ثانیه را به شهروندانش ارائه می‌کند. در رتبه‌های بعدی امارات متحده عربی و چین قرار گرفته‌اند.

گزارش جدید Speedtest از کاهش سرعت اینترنت موبایل در ایران خبر می‌دهد

در بخش اینترنت موبایل جای رتبه اول و دوم جابه‌جا شده است و حالا قطر با سرعت ۱۸۹.۹۸ مگابیت بر ثانیه در رتبه اول به‌چشم می‌خورد. در رتبه دوم هم امارات متحده عربی با سرعت ۱۷۵.۳۴ مگابیت بر ثانیه خودنمایی می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا