موبنا رسانه ای برای طرفداران فناوری

تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی 39 سال! (عکس)

تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی 39 سال! (عکس)

جمعیت شنزن در سال 1984: 140 هزار نفر. جمعیت شنزن در سال 2023: 13 میلیون نفر. (پس از سال 1980 شنزن به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی چین تأسیس شد)

تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی 39 سال! (عکس)

Tag

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کنید @ اینستاگرام