تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی ۳۹ سال! (عکس)

جمعیت شنزن در سال ۱۹۸۴: ۱۴۰ هزار نفر. جمعیت شنزن در سال ۲۰۲۳: ۱۳ میلیون نفر. (پس از سال ۱۹۸۰ شنزن به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی چین تأسیس شد)

تغییرات سنگین یک شهر مهم چین طی 39 سال! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا