لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

هوش مصنوعی و نمایش عجیبی از لباس هایی که تم حیوانات در طراحی آن ها دیده می شود.

موبنا هوش مصنوعی با این طراحی ها می تواند عاملی برای نگرانی بشر باشد. به راستی اگر روزی اختیارات و اثر هوش مصنوعی در زندگی انسان پررنگ تر شود باید منتظر چیزهای عجیب و غریب باشیم؟!

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

لباس خوک؛ نمایش مد عجیب و غریب! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا