معمای جدول اعداد(سطح معما: متوسط)

زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر یک سری اشکال درون یک جدول دیده می شوند که باید معادل عددی آنها را پیدا کنید. جمع این اعداد در هر ردیف و ستون باید برابر با عددی باشد که خارج از جدول در مقابل هر ردیف و ستون قرار گرفته است.

 

باشگاه مغز | اعداد درست را برای رسیدن به حاصل جمع پیدا کنید

این قبیل معماها می توانند مغز انسان را به چالش کشیده و به تقویت بهره هوشی، مهارت های منطقی و مهارت های ریاضی کمک کنند. به منظور چالش برانگیزتر کردن شرایط می توانید بازه های زمانی کوتاه را برای حل کردن معما تعیین کنید.

 

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

در تصویر زیر می توانید اعدادی که باید به جای هر شکل قرار بگیرند را مشاهده کنید.

 

باشگاه مغز | اعداد درست را برای رسیدن به حاصل جمع پیدا کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا