این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه که توسط گروه معماری الکسیس پاپادوپولوس طراحی شده است، از قلعه قرون وسطایی (قلعه کولوسی) الهام گرفته و تفسیری مدرن از انواع فرم‌ های فشرده و دهانه‌ های کوچک را ارائه می‌ دهد.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – پروژه کولاس که در ناحیه لیماسول، قبرس واقع شده است، به عنوان یک حجم جامد مستحکم شکل می گیرد و متشکل از خانه ای دو طبقه و یک پشت بام باز است.

این خانه که توسط گروه معماری الکسیس پاپادوپولوس طراحی شده است، از قلعه قرون وسطایی (قلعه کولوسی) الهام گرفته و تفسیری مدرن از انواع فرم‌ های فشرده و دهانه‌ های کوچک را ارائه می‌ دهد. مجموعه حاصل یک ساختار بتنی یکپارچه را نشان می دهد که فضای زندگی را گسترش داده و به عنوان اقامتگاهی متمایز برای ساکنان خود عمل می کند.

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

به گفته معماران یک حجم اضافی هم به گونه ای استراتژیک طراحی شده است تا پویایی حجم اصلی را برجسته تر و در عین حال زبان طراحی منسجمی را خلق کند. این سطح در واقع منعکس کننده زیبایی شناسی یک برج دیده بانی قرون وسطایی با برجک های متعدد است و حس اتاقی که به سوی آسمان گشوده شده است را به مخاطب انتقال می دهد. گفتنی است که این پروژه در سال ۲۰۲۱ به اتمام رسیده است.

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

این خانه از قلعه های قرون وسطایی الهام گرفته شده است(+عکس)

دکمه بازگشت به بالا