کاهش سرعت اینترنت ثابت و سیار

موبنا – سایت «اسپیدتست» از مدتی قبل اعلام کرده بود در رتبه‌بندی سرعت اینترنت کشورها، دیگر از شاخص «میانگین» استفاده نخواهد کرد و «میانه» سرعت -شاخص «میانه» نقطه وسط داده‌های آماری است – را برای محاسبات خود در نظر می‌گیرد. این سایت در تازه‌ترین آمار مربوط به سرعت اینترنت کشورهای جهان از کاهش یک رتبه‌ای در اینترنت سیار و ۲ رتبه‌ای در اینترنت ثابت کشور خبر داده است.

اکنون بر اساس شاخص «میانه» جایگاه اینترنت سیار کشور با یک رتبه افت به ۵۶ و اینترنت ثابت با ۲ پله افت به ۱۴۶ رسیده است. بهمن سال گذشته جایگاه ایران در اینترنت ثابت ۱۴۰ و در اینترنت همراه ۷۷ بود. این آمار نشان می‌دهد اینترنت سیار توانسته در ۱۲ ماه گذشته ۲۱ پله صعود کند و اینترنت ثابت با ۶ پله افت مواجه شده است.

بر اساس شاخص«میانه»، سرعت دانلود اینترنت ثابت کشور ۱۱.۴۴ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱.۸۴ و میزان تاخیر ۲۹ میلی ثانیه است. بر اساس همین شاخص سرعت دانلود (بارگذاری) اینترنت سیار ۳۵.۸۷ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۰.۰۵ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۲۹ میلی‌ثانیه است.

بر اساس آمار این سایت، «میانه» سرعت دانلود اینترنت سیار در جهان ۳۷.۹۸ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۹.۷۵ مگابیت برثانیه و میزان تاخیر ۲۸ میلی‌ثانیه است. همچنین سرعت دانلود اینترنت ثابت در جهان ۷۶.۳۴ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۳۳.۳۶ مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر ۱۰ میلی ثانیه محاسبه شده است.

 منبع: ایرنا
خروج از نسخه موبایل