فریب «اخذ تابعیت ترکیه» با به دنیا آوردن فرزند را نخورید

ایران از سیستم خون تبعیت می کند و لذا تولد فرزندان افراد خارجی در ایران موجب اعطای شهروندی ایران به آنها نمی شود.

عصرترکیه – کشورها در خصوص اعطای تابعیت به افراد، یکی از این دو سیستم را دارند: “خاک” یا “خون”.

در سیستم خاک، هر کسی در خاک کشوری یا هر جایی که در حکم خاک آن باشد به دنیا بیاید، شهروند آن کشور محسوب می شود.

در سیستم خون، تابعیت از پدر و مادر یا دستکم یکی از آنها منتقل می شود.

کشورهایی که بر مبنای مهاجران بنا شده اند، عمدتاً از سیستم خاک پیروی می کنند مانند آمریکا و کانادا.

ایران از سیستم خون تبعیت می کند و لذا تولد فرزندان افراد خارجی در ایران موجب اعطای شهروندی ایران به آنها نمی شود.

ترکیه نیز همانند ایران دارای سیستم خون است. بنابراین فریب افرادی که می گویند با سفر به ترکیه و به دنیا اوردن فرزند در آنجا، فرزندتان تابعیت ترکیه خواهد گرفت را نخورید چون در ترکیه به هیچ عنوان با این روش تابعیت نمی دهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا