پیش افتادن ائتلاف اپوزیسیون ترکیه در برابر ائتلاف حاکم

در این نظرسنجی در حالی که میزان رأی احزاب ائتلاف جمهور (ائتلاف حاکم) به سان ماه های گذشته در مجموع همچنان در حد ۳۷.۱ باقی مانده است، مجموع آرای احزاب ائتلاف ملت (اپوزیسیون) به مرز ۵۰ درصد رسیده است.

عصرترکیه – نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که ائتلاف اپوزیسیون ترکیه بسیار جلوتر از ائتلاف حاکم حرکت می کند.

شرکت تحقیقاتی ALF نتایج یک نظرسنجی را که در ۲۶ استان مختلف ترکیه انجام داده بود، به اشتراک گذاشت.

در این نظرسنجی در حالی که میزان رأی احزاب ائتلاف جمهور (ائتلاف حاکم) به سان ماه های گذشته در مجموع همچنان در حد ۳۷.۱ باقی مانده است، مجموع آرای احزاب ائتلاف ملت (اپوزیسیون) به مرز ۵۰ درصد رسیده است.

شرکت تحقیقاتی ALF نتایج این نظرسنجی را که بین روزهای ۱۸ تا ۲۴ ژانویه انجام شده، به این ترتیب منتشر کرد:

حزب عدالت و توسعه (AKP): 31 درصد آراء
حزب جمهوری خواه خلق (CHP): 26.1 درصد آراء
حزب خوب: ۱۵.۸ درصد آراء
حزب دموکراتیک خلق ها (HDP): 8.6 درصد آراء
حزب حرکت ملی (MHP): 6.1 درصد آراء
حزب آینده: ۲.۷ درصد آراء
حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA): 2,7 درصد آراء
حزب دموکرات ترکیه (TDP): 2.2 درصد آراء
حزب ظفر: ۱.۸ درصد آراء
حزب میهن: ۱.۴ درصد آراء
سایر احزاب: ۱.۹ درصد آراء

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا