ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

این پروژه با تاثیر پذیری از میراث سایت خود، روش‌ ها و عناصر معمولی ساخت و ساز را مورد استفاده قرار می دهد، از جمله انواع سقف‌ های شیب‌ دار، ایوان‌ ها و پایه ‌های مرتفع. در نهایت، کاسا آرویو به عنوان تفسیری معاصر از زبان محلی شکل می گیرد.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – معمار مکزیکی، سزار مانسیلاس د لا توره، تکمیل کاسا آرویو واقع در Valle de Guadalupe، باخا کالیفرنیا مکزیک را جشن می گیرد. در مرحله طراحی اولیه خانه، معمار ویژگی‌ های منحصر به فرد بافت روستایی منطقه را در نظر می گیرد و خاطرنشان می‌ کند که زبان معماری آن «در مقایسه با سایر نقاط کشور هنوز جوان است».

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)
این پروژه با تاثیر پذیری از میراث سایت خود، روش‌ ها و عناصر معمولی ساخت و ساز را مورد استفاده قرار می دهد، از جمله انواع سقف‌ های شیب‌ دار، ایوان‌ ها و پایه ‌های مرتفع. در نهایت، کاسا آرویو به عنوان تفسیری معاصر از زبان محلی شکل می گیرد.

خانه به عنوان یک حجم Y شکل سازماندهی شده است و ورودی آن یک محور خطی را مشخص می کند که با تکیه بر دو بال مجزا طراحی می شود. در مجموع، این خانه بین سه منطقه تقسیم شده است؛ شامل یک ورودی نیمه عمومی منتهی به تراس، یک منطقه تجمع که میزبان فضای نشیمن، ناهار خوری و آشپزخانه است و همچنین سوئیت های خصوصی شامل اتاق خواب ها. مساحت کلی پروژه ۲۸۳ متر مربع گزارش شده است.

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

ویلایی شیک در باخا کالیفرنیا! (+عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا