توپ فوتبال را بین پانداها پیدا کنید!

چالش این است که توپ فوتبال را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید؟/ رکورد زمانی پیدا کردن توپ را برایمان در قسمت نظرات بنویسید…

موبنا – تست های توهم نوری گزینه خوبی برای به چالش کشیدن مغز و آزمایش مهارت های مشاهده ای انسان هستند. این تست ها می توانند ذهن و چشم های انسان را فریب دهند.

تست های توهم نوری گزینه ای ساده و سرگرم کننده برای تقویت مهارت های مشاهده ای و هوش انسان محسوب می شوند.

در ادامه تصویری ارائه شده است که در آن تعداد زیادی خرس پاندا دیده می شود. اما در میان آنها یک توپ فوتبال نیز پنهان شده است. چالش این است که توپ فوتبال را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید.

باشگاه مغز | توپ فوتبال را بین پانداها پیدا کنید

 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

 

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

در تصویر زیر محل توپ فوتبال بین خرس های پاندا مشخص شده است.

 

باشگاه مغز | توپ فوتبال را بین پانداها پیدا کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا