3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

آبی کم رنگ، سبز و قرمز این خانه مدرن را زینت می بخشند. خانه ای که با هدف آمیختن با محیط اطراف خود از طریق انعکاس پالت رنگی منطبق بر چشم انداز طبیعی ساخته شده است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – با فاصله تنها یک مایل از پارک ملی جاشوا تری در کالیفرنیا، خانه یادبود تاریخی جاش شوایتزر برای اولین بار به روی عموم باز شده است. این سازه مکعبی که توسط مجموعه ای از تخته سنگ ها احاطه شده است، با نمای خارجی چند رنگ و دهانه های ذوزنقه ای شکل خود از چشم انداز ناهموار اطراف متمایز می شود. به گفته متخصصین این اقامتگاه به عنوان نماد معماری مدرنیستی در نظر گرفته خواهد شد.

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

این پروژه که توسط جاش شوایتزر در سال 1990 طراحی شد، به عنوان خانه ای جهت سپری کردن تعطیلات برای دوستان نزدیک و خانواده معمار در نظر گرفته شد. این اقامتگاه در واقع سنت غنی معماری تجربی در صحرای کالیفرنیا را نشان می دهد و روی جلد کتب و مجلات متعددی به نمایش درآمده است.

خانه یادبود از سه ساختار مجزا تشکیل شده است که هر کدام به رنگ متفاوتی هستند. آبی کم رنگ، سبز و قرمز این خانه مدرن را زینت می بخشند. خانه ای که با هدف آمیختن با محیط اطراف خود از طریق انعکاس پالت رنگی منطبق بر چشم انداز طبیعی ساخته شده است.

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

3 حجم رنگی در صحرای کالیفرنیا (+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام