کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

هماهنگی فضای سبز اطراف با فضای داخلی خانه نیز مجموعه ای منحصر به فرد را رقم زده است که از نظر زیبایی شناسی بسیار قوی به شمار می رود.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – این خانه مینیمالیستی که «کازا جی سی» نام دارد، بر فراز تپه‌ای در شهر کنار رودخانه ای «کویمبرا» پرتغال، با طراحی معاصر گروه معماری ماریو آلوز شکل می‌ گیرد.

لازم به ذکر است که این معماری با تأثیر از موقعیت پیچیده و شیب‌ دار منطقه خود ساخته شده است، همانطور که تیم طراحی توضیح می‌ دهند: «توسعه خانه در این مکان به دلیل مشخصات طبیعی زمین، روند ساخت و ساز را به یک چالش اساسی تبدیل کرده است»

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

معمار ماریو آلوز با استفاده از ذهنیت مینیمالیستی و مصالح کاملا سفید، مفهوم متفاوتی از سادگی را به تصویر می کشد و مجموعه ای متمایز را خلق می کند.

حجم های مستقل نیز بیشتر بیانگر یک طرح پله مانند ساده هستند که به ناهمواری های طبیعی منطقه پاسخ می دهد. به این ترتیب، حجم های مختلف مذکور فضاهای مشخصی را در خارج از خانه ایجاد می کنند که همگی در معرض نور خورشید قرار دارند. هماهنگی فضای سبز اطراف با فضای داخلی خانه نیز مجموعه ای منحصر به فرد را رقم زده است که از نظر زیبایی شناسی بسیار قوی به شمار می رود.

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

کازا جی سی؛ نگین مینیمال بر بلندی های پرتغال! (+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام