کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

گروه معماری توضیح می دهند که چنین طراحی کارآمدی برای محله هایی با خیابان های باریک که فضای بسیار محدودی جهت ساخت و ساز و حتی پیاده روی مردم دارند، بهترین انتخاب ممکن به شمار می رود.

موبنا؛ رکسانا دانیالی گروه معماران SOSU آپارتمان هایی با سقف T شکل قطعه قطعه شده با کاربری ترکیبی را در کره جنوبی تکمیل کرده اند. این پروژه نام خود را از سه سقفی که هویت آن را مشخص می کند گرفته است. همانطور که در تصاویر دیده می شود، این پروژه به مجموعه ای از حجم های عمودی تقسیم شده است.

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

از طریق طراحی مذکور تیم معماری به مقیاس بافت شهری پاسخ می دهد و پروژه ای عظیم را بدون ایجاد مزاحمت برای سازه های اطراف معرفی می کند. به منظور یکسان سازی این توده های متمایز، سازه مد نظر به کمک یک ماده منسجم از واحدهای بنایی بتن سفید ساخته شده است. در داخل، مجتمع سقف Tمیزبان فضاهای مسکونی و تجاری مختلف است.

گروه معماری توضیح می دهند که چنین طراحی کارآمدی برای محله هایی با خیابان های باریک که فضای بسیار محدودی جهت ساخت و ساز و حتی پیاده روی مردم دارند، بهترین انتخاب ممکن به شمار می رود.

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

کره جنوبی: راهکاری زیبا برای ساخت و ساز در فضای محدود! (+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام