رمز گاوصندوق را پیدا کنید! (عکس)
باشگاه مغز |

رمز گاوصندوق را پیدا کنید! (عکس)

در چه زمانی موفق می شوید تا گاوصندوق را باز کنید؟/ رکورد زمانی خود را برایمان در قسمت نظرات بنویسید.

موبنا – برای باز کردن این گاو صندوق باید عدد درست را به جای علامت سوال قرار دهید. شما می توانید با مشخص کردن روشی منطقی در پس اعداد ارائه شده، جای خالی باقیمانده را پر کنید.

جای خالی رمز گاوصندوق را پر کنید

راستی این مطلب را خوانده اید؟ اگر نخوانده اید، پیشنهاد می کنیم، سری به آن بزنید تا در جریان باشید که در این صفحه صرفا با یک سرگرمی همراه نیستید بلکه یک فعالیت مثبت مغزی و منطبق با دانش ریاضی و یافته های دانشمندان انجام می دهید.

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

پاسخ: عدد درست 6 است. اعداد ارائه شده در گروه های دو رقمی مرتب شده اند. با اضافه کردن هشت به دو رقم بالا (75، 34، 68) اعداد ردیف پایین (83، 42، 76) حاصل می شوند.

One thought on “رمز گاوصندوق را پیدا کنید! (عکس)

  1. بابک

    از یک روش دیگر نیز می توان به عدد 6 رسید
    با این توضیح که فاصله عددی هر ستون را مبنا قرار دهید یعنی فاصله ستون اول(عدد 7 با 8 ) 1+ می شود و فاصله ستون های بعد به ترتیب: 2- ، 1+ ، 2- ، 1+ و لذا سنون آخر باید 2- باشد که درنتیجه به عدد 6 خواهیم رسید.

امکان نظردهی غیرفعال شده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام