شهاب سنگ 14500 کیلوگرمی و تاریخی! (عکس)

شهاب سنگ 14500 کیلوگرمی و تاریخی! (عکس)

دو پسر بچه درون شهاب سنگ بسیار بزرگ به وزن 14500 کیلوگرم نشسته اند. سال 1920/ اورگن(آمریکا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام