مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند است

مخابرات مدعی مالکیت شماره‌های رند است

برخی از مشترکان قدیمی تلفن ثابت هنگام فروش خط خود متوجه می‌شوند شماره‌‌یشان پس از تعیین معیارهای شماره‌های رند، در زمره شماره‌ باارزش قرار گرفته و امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن خط را به مخابرات بپردازند.

موبنا – سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تا چند سال پیش که شماره ها بیشتر از امروز بیان می شد و مشترکان مثل حالا متکی به حافظه گوشی برای ذخیره شماره ها نبودند، اهمیت بیشتری داشت.

اکنون معیار فروش شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که ضوابط فروش و قیمت شماره ها را مشخص کرده است.

اما اکنون گویا رویه های موجود باعث دردسر دارندگان قدیمی شماره های رند (مرتب) یا مناسب‌ مرتب شده است.

یکی از مشترکان شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از رویه شرکت مخابرات درباره انتقال خطوط ثابت رند گلایه کرد.

این مشترک توضیح داد:‌ شرکت مخابرات طبق یکی از مصوبات خود، برای انتقال برخی از خطوط تلفن ثابت با توجیه رند بودن، شرط گذاشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر آن دسته از مشترکانی که خط تلفن ثابت رند دارند نمی توانند آن را به شخص دیگری بفروشند مگر اینکه هزینه ای را با عنوان هزینه رند بودن خط به مخابرات پرداخت کنند. این در حالی است که سال ها پیش که مشترک این خط را خریداری کرده است موضوع رند بودن شماره ها با انتخاب مطرح نبوده است و خود مخابرات شماره را تخصیص داده است و به هر حال اکنون خریدار مالک قانونی آن خط است.

این مشترک مخابرات افزود: این هزینه رقم کمی نیست و بسته به رندی خط از چند میلیون تا چند صد میلیون تومان تعیین می شود.

وی افزود: این رویه برای همه دارندگان شماره های رند در سراسر کشور صادق است که تعداد آنها هزاران نفر است و مشکلاتی را برای این دسته از مشترکان مخابرات ایجاد کرده است.

 

*مخابرات چه می گوید؟

به گزارش فارس، مخابرات در این باره توضیح می دهد که براساس مقررات اجرایی، برای شماره‌های رند و مناسب تلفن ثابت فاقد قرارداد ( شماره‌هایی که بابت رندی هیچ گونه مبلغی پرداخت نکرده اند) درصورت وجود تقاضا مبنی بر تغییر نام، مشترک ملزم به پرداخت بهای رندی شماره خود براساس قیمت تعیین شده توسط کمیته نظارتی منطقه خواهد بود.

در صورت عدم تمایل به پرداخت بهای رندی، یک شماره عادی جایگزین و تحویل مشتری می شود.

 

نظر وزارت ارتباطات چیست؟

واگذاری سیم‌کارت‌های رند و شماره‌های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین‌نامه‌های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می‌شد‌ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست‌شماره‌های رند و مرتب خود را با قیمت‌های پایه به مزایده می‌گذاشت تا اینکه این رویه برای مدتی متوقف شد.

سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود‌ دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن‌همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد.

در این آیین نامه می توان ردپایی از مشکلی که در این گزارش مطرح شده را پیدا کرد.

برای مثال، براساس این دستورالعمل، اپراتورها موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) یا مناسب‌ در خصوص تغییرات شماره‌ها که ممکن است در آینده‌ بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی اتفاق بیفتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری‌ بنابر ضرورت‌های مقرراتی یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی‌المقدور شماره‌ای متناسب به وی واگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره‌های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) یا مناسب تبدیل شود، شماره یادشده مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

علاوه بر این، این مقررات شامل شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی‌تواند بر اساس این مقررات، برای شماره‌های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

 منبع: فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام