زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف! (+عکس)

این مجموعه به نام “Rootfull” شناخته می شود شامل یک لباس با یک قطعه یقه و اشکال دیگر شکل گرفته با الهام از مرجان های دریایی، دیوارپوش های بزرگ و چراغ هایی با بافت مرجانی نرم می شود.

موبنا زینا هالووی (Zena Holloway)، عکاس و طراح، مجموعه ای از مجسمه ها، پوشیدنی ها و محصولات را معرفی کرده که به طور کامل از ریشه علف رشد کرده اند. این مجموعه به نام “Rootfull” شناخته می شود شامل یک لباس با یک قطعه یقه و اشکال دیگر شکل گرفته با الهام از مرجان های دریایی، دیوارپوش های بزرگ و چراغ هایی با بافت مرجانی نرم می شود. خلاقیت هالووی امکان امیدوارکننده تولید منسوجات مبتنی بر ریشه گیاهان و تصور آینده ای که در آن مد پایدار و قابلیت تبدیل شدن به کود را دارد، برجسته می کند.

واسطه ای تطبیق پذیر برای شکل دادن به ساختارهای سه بعدی

ریشه نوعی اسکلت گیاهی را شکل می دهد که کربن را به دام انداخته و از این رو می تواند نقشی هرچند جزئی به عنوان راه حلی برای مشکل پیچیده تغییرات آب و هوایی داشته باشد. هالووی از ریشه ها همانند یک چاپگر سه بعدی استفاده کرده و به طبیعت اجازه می دهد مسیر خود را از طریق قالب هایی که با موم زنبور شاخته شده اند، دنبال کند. هر چرخه رشد نتیجه ای متفاوت را ایجاد می کند، از این رو، هیچ دو قطعه ای هرگز یکسان رشد نمی کنند.

به گفته هالووی، چالش این است که دوخت، برش، پیوستن، چیدن، تنظیم و بازنشانی تا زمانی که ریشه شکل بهینه را بیابد، ادامه یابد. ریشه ماده ای هیجان انگیز و متنوع است و می تواند در ساختاری بزرگ آویزان رشد کرده و یا قالب گرفته شده تا چیزی شبیه ظروف شکل بگیرد.

برای تولید مجموعه خود، هالووی بذر علف گندم را در قالب های ساخته شده از موم زنبور عسل کشت داده است. طی 12 روز، جوانه ها تا 20 سانتیمتر رشد کرده، در شرایطی که ریشه ها به هم پیوسته و یک ساختار در هم تنیده طبیعی در پایین شکل می گیرد.

سپس به ریشه ها اجازه داده می شود به صورت عمودی یا افقی گسترش یابند تا از شکل قالب هایی که در آنها رشد می کنند، پیروی کنند. همچنین، می توان آنها را به فضاهای کوچک فرستاد تا شکلی تخت و فشرده به خود گرفته یا برای رشد عمیق‌تر تشویق کرد تا اشکال سه بعدی پیچیده‌تری شکل بگیرند.

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

زینا هالووی و معرفی مد پایدار با علف!

 منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام