ارایه خدمات مرکز تماس نیازی به پروانه ندارد
با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

ارایه خدمات مرکز تماس نیازی به پروانه ندارد

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: با تصویب کمیسیون ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) از فهرست خدمات نیازمند دریافت پروانه حذف شد.

موبنا – صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- اظهار کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد مقررات‌زدایی و به منظور تسهیل و کاهش هزینه‌های کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضروری با پیشنهاد رگولاتوری مبنی بر حذف پروانه ارایه خدمات مرکز تماس موافقت کرد.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تاسیس و ارایه خدمات مرکز تماس به دریافت پروانه نیاز ندارد، گفت: پروانه‌های فعلی ارایه خدمات مرکز تماس پس از پایان مدت اعتبارشان تمدید نمی‌شوند و در صورتیکه دارنده پروانه قبل از پایان مدت اعتبار مجوزش، برای خاتمه فعالیتش درخواست دهد، پروانه وی لغو می‌شود.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی، شاهکوه درباره شرایط جدید نحوه فعالیت متقاضیان ارایه خدمات مرکز تماس اظهار کرد: ارایه‌دهندگان خدمات مرکز تماس صرفاً باید مشخصات خود را در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ثبت کنند.

وی تاکید کرد: با ابلاغ مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمامی مصوبات قبلی درباره ارایه خدمات مرکز تماس منسوخ می‌شود.

 منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام