بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

ادعا می‌ شود که در این پروژه برای نیروهای ماهر فرصت های شغلی زیادی فراهم خواهد شد...

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور گروه معماری بین المللی بیارکه اینگلس از چشم انداز متمایز خود برای ساخت یک پردیس آموزشی جدید در جزیره Esbjerg دانمارک رونمایی می کند. این طرح جامع چهارچوب نوینی را برای محیط های شهری و دانشگاهی شکل داده و رویکرد معمولی آموزش را برای باری دیگر تجسم خواهد کرد.

این پروژه که هنوز یک طرح مفهومی است، باید به خوبی با شرایط جغرافیایی و محیطی سایت که شامل سر و صدای بندر، بادهای قوی از سمت غرب، جزر و مد، موج های طوفانی و همچنین نور سوزان خورشید است، سازگاری یابد. طرح جامع مورد نظر به دنبال جایگزینی یک ساختار از پیش موجود است که 15000 متر مربع را پوشش می دهد. گفتنی است که ساختمان جدید فقط 13700 متر مربع را به خود اختصاص خواهد داد.

ادعا می‌ شود که در این پروژه برای نیروهای ماهر فرصت های شغلی زیادی فراهم خواهد شد. علاوه بر این تبدیل پردیس به یک مقصد توریستی قوی نیز نقطه عطفی جدید را در اروپا رقم می زند. از طرفی دیگر ارتفاع متغیر بلوک محیطی باعث می‌ شود که همه بتوانند به منظره پارک یا دریا دسترسی داشته باشند.

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

بیارکه اینگلس و ساخت پردیس آموزشی برای جزیره Esbjerg دانمارک(+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام