جنگلی زیبا در مکانی غیر منتظره! (عکس)

جنگلی زیبا در مکانی غیر منتظره! (عکس)

رسوبات یک واکنش شیمیایی در انتهای یک ظرف آزمایشگاهی که شبیه جنگلی مردابی به نظر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام