پلی چوبی با یک ویژگی خاص(عکس)

پلی چوبی با یک ویژگی خاص(عکس)

پلی چوبی در داغستان وجود دارد که گفته می شود در ساخت آن از یک میخ نیز استفاده نشده است. برخی قدمت این پل چوبی را بیش از 200 سال نمی دانند، اما ساکنین محلی معتقدند که 700 تا 800 سال از زمان ساخت آن می گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام