توسط سازمان جهانگردی ملل متحد و اتحادیه روسای دانشگاه‌های جهان؛

تندیس پدر علم نوین مدیریت گردشگری اهدا می‌شود

سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی روسای دانشگاه‌های جهان تندیس پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان را به یک دانشمند ایرانی اهدا می‌کنند.

موبنا – بر اساس این گزارش، طی مراسمی تندیس پروفسور محمد شریف ملک زاده به مناسبت کسب افتخار ملی و بین‌المللی به عنوان پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان و همچنین اولین مخترع صنعت گردشگری به این نخبه ایرانی اهدا می‌شود.

جنتی شاعر و خواننده معروف کشور نیز به مناسبت این افتخار ملی سرودی برای ایشان در سطح ملی ساخته است.

 

نماهنگی به مناسبت افتخار ملی “پروفسور محمد شریف ملک زاده”

دنبال کنید @ اینستاگرام