بایگانی عظیم جنگ جهانی دوم(عکس)

ماموران اف‌بی‌آی و منشی ها مشغول بازبینی فایل ها در بایگانی دی‌سی آرموری واقع در شهر واشنگتن به سال 1945 دیده می شوند. طی جنگ جهانی دوم، بیش از 23 میلیون کارت شخصی و بیش از 10 میلیون سابقه اثر انگشت در این بایگانی جمع آوری شد. در برهه ای، ماهانه حدود 400 هزار کارت جدید به بایگانی اضافه می شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام