بایگانی عظیم جنگ جهانی دوم(عکس)

بایگانی عظیم جنگ جهانی دوم(عکس)

ماموران اف‌بی‌آی و منشی ها مشغول بازبینی فایل ها در بایگانی دی‌سی آرموری واقع در شهر واشنگتن به سال 1945 دیده می شوند. طی جنگ جهانی دوم، بیش از 23 میلیون کارت شخصی و بیش از 10 میلیون سابقه اثر انگشت در این بایگانی جمع آوری شد. در برهه ای، ماهانه حدود 400 هزار کارت جدید به بایگانی اضافه می شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام