صورت مجمسه آزادی پیش از نصب!

صورت مجمسه آزادی پیش از نصب! (عکس)

این عکس قدیمی مربوط به سال 1886 و قبل از نصب صورت مجمسه آزادی در آمریکا است.

صورت مجمسه آزادی پیش از نصب!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام