دانش آموختگان مقطع دکترا در فنلاند

پوشش متفاوت دانش آموختگان مقطع دکترا در فنلاند(عکس)

در فنلاند و بر اساس یک رسم قدیمی، دانشجویان دکترا برای مراسم فارغ التحصیلی کلاه بلند بر سر گذاشته و شمشیر به کمر می بندند.

دنبال کنید @ اینستاگرام