بازی مثلث! (معمای ریاضی)

معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.

موبنا – همان گونه که ماهیچه های بدن ما برای بهبود شرایط خود به انجام ورزش نیاز دارند، مغز ما نیز برای ارائه عملکرد درست و حفظ شرایط خوب خود به تمرین نیاز دارد. معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.

در مطالب بخش باشگاه مغز صرفا با یک سرگرمی همراه نیستید بلکه تمارین و فعالیت های مثبت مغزی و منطبق با دانش ریاضی و یافته های دانشمندان انجام می دهید. (رفرنس)

در ادامه یک معمای ریاضی ارائه شده است که باید در آن اعداد را از ۱ تا ۹ به گونه ای در جاهای خالی قرار دهید تا جمع اعداد هر ضلع مثلث برابر با ۱۷ باشد. پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است. هیچ عددی هم نباید تکرار شود.

مثلث ریاضی

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

پاسخ

مثلث ریاضی

منبع: اکسپرس

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا