یک حقیقت جالب درباره درخت نخل!

در واقع، مشخص شده است که یک درخت نخل از نظر ژنتیکی اشتراک بیشتری با چمن یا ذرت دارد تا یک درخت بلوط!

موبنا درختان نخل در واقع درخت نیستند. درختان نخل که بیش از 2000 گونه از آنها وجود دارد، از نظر گیاه شناسی با علف ها، بامبو، غلات، نیلوفرها، پیازها، و ارکیده ها دسته بندی می شوند. در واقع، مشخص شده است که یک درخت نخل از نظر ژنتیکی اشتراک بیشتری با چمن یا ذرت دارد تا یک درخت بلوط!

دنبال کنید @ اینستاگرام